torsdag 29. desember 2011

Jesu dåp og fristelse (Mark 1,9-13)

Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg behag. (v.11)
Da Jesus ble døpt, åpnet himmelen seg og Ånden kom ned over Jesus som en due. Og det lød en røst fra himmelen som sa: "Du er min sønn, den elskede."

Gud elsket sin sønn. Det greske ordet er "agapetos" og står for høyt elsket. Ordet blir brukt på to spesielle måter:
  1. "Den elskede" brukes som tittel på Kristus
  2. "Elsket av Gud" brukes på alle troende, f.eks.
Jeg hilser dere alle som er elsket av Gud. (Rom 1,7)
I boken "Veien til Kristus" står det et flott, lite avsnitt som forteller litt mer om hvorfor Gud elsket sin sønn så høyt.
"Min Far har elsket dere så høyt at han elsker dere enda høyere fordi jeg
gav mitt liv for å gjenløse dere. Fordi jeg ble deres stedfortreder og pant,
fordi jeg gav avkall på mitt liv og tok på meg deres skyld og overtredelse, er
jeg blitt enda kjærere for min Far. For ved mitt offer kan Gud være rettferdig
og likevel gjøre den rettferdig som tror på Jesus"
Den samme tanken står flere steder i Bibelen. I Johannes 3,16 står det:
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv. (Joh 3,16 min uthevning)
Jeg tror det var godt for Jesus å ha en far som elsket ham så høyt på den riktige måten. Og tenk at vi også får være hans barn!

Bilde: Jesus blir døpt (flanellograf satt opp av min datter)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar