mandag 6. februar 2012

Jesus og sabbaten (Mark 2,23-28)

"Sabbaten ble til for menneskenes skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld." (v. 27)
Jødene hadde 39 typer arbeid som var forbudt å sabbaten. Disse hadde detaljerte tillegg. Jødene levde i frykt for å bryte disse reglene og sabbaten var derfor tung å bære.

Jesus pekte på sabbatens opprinnelige hensikt:
"Hvis du ... kaller sabbaten en lyst og en glede ... da skal du ha din glede i Herren." (Jes 58,13-14)
Kort sagt: Sabbaten = Lyst + Glede
  • Gud skapte ikke mennesket fordi han hadde en sabbat og trengte noen til å holde den.
  • Gud skapte sabbaten fordi vi trenger den.
  • Fokus på at som ikke er tillatt på sabbaten, er ikke å holde sabbat hellig.
  • Først når fokuset er på de positive velsgnelsene, kan sabbaten bli holdt hellig.
"Alt som trekker oss nærmere Gud, hjelper oss å forstå Guds vilje med oss og hvordan han leder oss, og leder oss til å samarbeide mer effektivt med ham i våre liv og bidrar til glede og velbehag for andre, er i sannhet ekte sabbatshelligholdelse." (SDA bibelkommentar)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar