lørdag 14. april 2012

Den som hører rett, skal få (Mark 4,21-25)

"Ingen ting er skjult uten at det skal frem, ingen ting er gjemt uten at det skal komme for dagen." (v. 22)
Et lys skal ikke settes under et kar eller under senga, men i en stake slik at det kan lyse opp rundt seg.

Det er to små "lys-lignelser" i evangeliene:
  1. Bergprekenen: "La ditt lys skinne for alle!"
    Her har vi et individuelt ansvar for å la vårt lys skinne.
    (Matt 5,14-16, Luk 11,33-36)
  2. Sannhetens lys åpenbart gjennom Jesu lære.
    Det finnes ingen mystiske eller hemmelige veier til frelse. Alt åpenbares til dem som tror og hører.
    (Mark 4,21-23, Luk 8,16-17)

Også i denne lignelsen sier Jesus:

"Den som har ører å høre med, hør!" (v. 23)

Dette er noe Jesus sier for å understreke noe viktig. Jeg tror det skal tolkes slik: "Dere som enda ikke er blitt helt sløve åndelig, dere som fortsatt har mulighet til å forstå - Hør!". Vi finner en lignende tanke i det gamle testamente:

"Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på displers vis." (Jes 50,4)

"Gjør hjertet sløvt hos dette folket, gjør ørene tunghørte, klin øynene til, så det ikke kan se med øynene og ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om og bli leget." (Jes 6,10)

Når årene blir sløve, klarer vi ikke øre mer...

I slutten av versene i Markus, står det noen små setninger som jeg lenge har hatt problemer med. Men da jeg gikk nøyere inn i dem, ga de mer mening enn jeg forventet.

"Den som har, han skal få." (v. 25 første del)

dvs. den som har et lydhørt hjerte, vil få mer.

"Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har." (v. 25 siste del)

dvs. den som lukker sitt hjerte, får ikke mer fordi han ikke kan ta imot.

Neglisjerte muligheter mistes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar