lørdag 14. april 2012

Lignelsen om såkornet (Mark 4,26-29)

"Slik er det med Guds rike: En mann har sådd korn i jorden. ... Av seg selv gir jorden grøde." (v. 26 og 28)
Her beskrives tre faser i det å frelse et menneske:
  1. Såfase
    Aktiv: Såmannen/Den som sprer Guds ord
  2. Vekstfase
    Aktiv: Jorden/Den som fikk Guds ord bistått av Den Hellige Ånd
  3. Høst
    Aktiv: Høstfolket/Apostlene

Såmannen kan gjødsle og kultivere mens kornet gror, men ikke få det til å gro. Dersom kornet får en sjanse, vil det spire. Men det er alltid opp til den som kornet sås i, om kornet skal få en sjanse til å spire.

"Av seg selv" kommer av det greske ordet (automatos) som betyr drevet av egne impulser, automatisk, trenger ingen ytre kraft/overtalelse for å bestemme seg eller handle.

En omvendelse kan aldri tvinges frem eller avgjøres av andre enn en selv. Det er opptil meg om jeg vil ta imot Ordet og la det vokse i meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar