torsdag 3. mai 2012

Jesus blir avvist på hjemstedet (Mark 6,1-6)

"Og de ble forarget og avviste ham." (v. 6)
Jesus og disiplene besøkte Jesu hjemsted. Der talte han i synagogen. Tilhørerne var slått av undring og likte det de hørte.

Men så skjedde det noe. De ble forarget og avviste ham. Hva skjedde? Reaksjonen undrer meg. Jesus følger opp med å si at ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted. Han undret seg over deres vantro. Det triste er at han kunne hjelpe dem fordi han ikke kan trenge seg på noen. Han fikk bare helbrede noen få syke før han dro videre.

I Lukas 4 står det at Jesus leste fra Jesaja:
"Herren Guds ånd er over meg,
for Herren har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse,
for å forbinde dem som har et knust hjerte,
rope ut frihet for dem som er i fangenskap,
og frigjøring for dem som er bundet,
for å rope ut et nådens år fra Herren."
(Jes 61,1-2)
Dette er herlige ord. Hva var det tilhørerne reagerte på?

Jeg tror tilhørerne skjønte hva Jesus prøvde å si. Jesus var den lovede Messias. Han skulle forkynne godt budskap for hjelpeløse, forbinde knuste hjerter, gi frihet til dem som er i fangenskap og rope ut et nådens år fra Herren.

Dette er godt og trygt å høre på inntil man forstår at det er en selv som er hjelpeløs, har knust hjerte, er i fangenskap og bundet åndelig. Og så attpåtil høre det fra en som de har sett vokse opp iblant dem.

Jødene trodde at Messias skulle befri dem fra jødene, men Jesus lignet ingen krigsherre. De religiøse lederne hadde makt og rikdom. De foraktet syke og fattige, men Jesus assosierte seg med dem. Jesus var ikke kommet for å sloss mot romerne eller nyte anerkjennelse fra religiøse undersåtter. Jesus passet rett og slett ikke inn i tilhørernes bilde av Messias.

Tilhørerne måtte velge mellom å se seg selv avkledd åndelig og å anklage Jesus for å drive med gudsbespottelse. De valgte det siste og avviste Jesus. Hva velger du og jeg?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar