søndag 11. mars 2012

Jesu makt over onde ånder (Mark 3,20-30)

"Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre huset hans." (v.27)
Satan er denne verdens fyrste. De skriftlærde beskyldte Jesus for å få hjelp fra Satan. Når Jesus drev ut onde ånder, stjal han noen fra Satans makt. For å få det til måtte han først binde Satan og dermed måtte han være sterkere enn den sterke.
"Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de så spotter; men den som spotter Den Hellige Ånd, får aldri i evighet tilgivelse, for han er skyldig i en evig synd." (v. 28-29)
Samvittigheten er Guds øye i menneskets hjerte. Det hender at samvittigheten er på avveie, men en godt opplært samvittighet er et gode.

En bibelkommentar sier at den mest mislykkede person er den som stadig plages av sin egen samvittighet. Han har to valg:
  1. Overgi seg til Guds kraft
  2. Overhør samvittigheten til den blir sløv

En aktiv samvittigheten vitner om at Den Hellige Ånd er virksom. Alt kan tilgis, bortsett fra synd mot Den Hellige Ånd. Å spotte Den Hellige Ånd er å gang på gang på gang avvise hver lille spire av tro til man blir helt kald og likegyldig. Hvis du frykter at du har syndet mot Den Hellige Ånd, er Den Hellige Ånd fortsatt virksom og du kan fortsatt tilgis.

Gud vil gjerne tilgi. Følger det vi lyset vi får, eller overser vi det i håp om at samvittigheten vår skal gi opp?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar