søndag 16. desember 2012

Jesus metter fire tusen (Mark 8,1-10)

"Jeg synes inderlig synd på folket." (v. 2)
Store folkemengder hadde fulgt Jesus i tre dager. Nå hadde de ikke mer mat og Jesus syntes synd på dem. Han hadde undervist dem og nå var han bekymret for deres helse. De var sultne.

Det imponerer meg at Jesus er så opptatt av noe så trivielt som mat.

Ikke lenge før hadde Jesus mettet 5000 voksne menn pluss kvinner og barn. Derfor synes jeg det er merkelig at disiplene ikke hadde lært. Igjen lurer de på hvor i all verden de skulle klare å skaffe nok mat. Husket de ikke at Jesus hadde gjort mye ut av lite mat tidligere?

Det er mye som er likt i de to historiene, men det er noen ting som er vesentlig forskjellig. Og det er en av forskjellene som gjør historien enda bedre for meg.

Første gang Jesus mettet en stor folkemengde, var det jøder.  Andre gang bestod folkemengden av hedninger. Disiplenes reaksjon var typisk for jødene. Jødene trodde at de stod i særstilling og var mer verdig "brødet fra himmelen" enn andre folk. At hedninger skulle få del i velsignelsene var ganske langt fra deres tankegang, men ikke fra Jesu tankegang.

Gud er en inkluderende Gud. Der mennesker ser begrensninger og forskjeller, ser Gud oss alle som mennesker han ønsker å hjelpe. Han synes inderlig synd på folk som sliter. Og han ønsker å hjelpe.

. . . .

Bare for moro har jeg tatt med noen forskjeller mellom de to historiene:
 • Første: ankomst via båt. Andre: ankomst gående.
 • Første: nær Betsaida. Andre: lengere sør
 • Første: jøder på vei til påskefeiringen. Andre: hedninger i regionen.
 • Første: en dags varighet. Andre: tre dagers varighet
 • Første: Jesus var i området for å være alene med disiplene. Andre: folkemengden hadde fulgt Jesus rundt i tre dager
 • Første: etter at Jesus hadde vært rundt i Galilea. Andre: etter en tur i Fønika
 • Første: mengden hadde samlet seg spontant fordi noen hadde sett Jesus i området. De tok ikke med mat. Andre: mengden hadde samlet fulgt med Jesus noen dager, dvs. mer planlagt
 • Første: 5000 voksne menn. Andre: 4000 voksne menn
 • Første: disiplene tar opp problemet. Andre: Jesus tar opp problemet
 • Første: satt i grønt gress. Andre: satt på bakken (her nevnes ikke gress)
 • Første: folk satt i små grupper. Andre: uorganisert
 • Første: kurvene var små kurver (kophinoi), små håndkurver som man hadde med på korte reiser. Andre: kurvene var store kurver (spurides), store kurver jødene pleide å ta med når de krysset hedningenes land. De hadde plass til nok mat slik at jødene slapp å kjøpe mat av hedningene når de dro gjennom deres land
 • Første: 12 små kurver med mat til overs. Andre: 7 store kurver med mat til overs
 • Første: Jesus sender disiplene i forveien, mens han selv gikk opp i fjellet for å be. Andre: Jesus dro sammen med disiplene sine
 • Første: Jesus dro til Kapernaum eller Gennesaret etterpå. Andre: Jesus dro til Magdala/Dalmanuta
 • Første: Jesus roet stormen etterpå. Andre: det nevnes ingen storm

1 kommentar:

 1. Disse historiene finnes det ingen øyenvitnebeskrivelser fra. Ingen som levde på den tiden har nevnt noe om noe slikt. Det nærmeste vi kommer er vandrehistorier som ble skrevet ned 60-110 år "etter kristus". Vandrehistoriene finnes i fire ulike sett ("evangelier") som motsier hverandre.

  "Jesus" skal ha mettet 5000 en gang, og likevel ser det ikke ut som om noen av disiplene eller andre husket noe av det da han mettet 4000 senere.

  Slike historier om en guddommelig skikkelse som metter mange finner vi også i noen andre religioner som var vanlige på den tiden.

  "Jesus" mettet altså en gang tusener for et par tusen år siden, ifølge ubekreftede myter. Til sammenligning metter McDonalds mange millioner hver dag.

  http://www.bandoli.no/norsk_jesusmyth.html

  SvarSlett