onsdag 25. januar 2012

Den lamme (Mark 2,1-12)

En gang Jesus var i Kapernaum samlet det seg så mye folk at huset han var i, ble helt fylt. En lam mann fikk hjelp av noen venner. De gikk opp på taket, laget en åpning og firte den lamme mannen ned der Jesus stod.
"Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Sønn, dine synder er
tilgitt."
(v. 5)
For en tro! Ordet som er oversatt "så" (oida) betyr også å vite, bli klar over, sette pris på. At den lamme mannen ble heist ned gjennom taket, var det en tydelig troshandling som Jesus la merke til og satte pris på.

Ordet som er oversatt "tro" (gresk: pistis) betyr også overbevisning, tillit, trofasthet og overbevisning.

Jeg har merket meg noen ting når det gjelder tro:
  • Tro medfører handling. Jesus så deres tro via deres handling.
  • Tro er alltid Guds gave og ikke noe vi kan produsere på egen hånd (Rom 12.3,Ef 2.8-9, Gal 5.22)
  • Tro lar oss se Guds vilje (2. Kor 8,5-7)
  • Tro er en overbevisning vi får fra Gud (Hab 2.1)
  • Tro er mer enn en teoretisk overbevisning
  • "Uten tro er det umulig å behage Gud" (Heb 11.6)
  • "Alt som ikke skjer i tro, er synd" (Rom 14.23)

På den tiden trodde de at syke hadde gjort noe galt og at det var derfor de var syke. Det kan tenkes at denne mannen hadde mer behov for tilgivelse enn helbredelse. Han trengte å høre "dine synder er tilgitt". Men Jesus ga ham både tilgivelse og helbredelse.

Jeg liker det med at "dine synder er tilgitt" - særlig i grunnteksten. I dagligtalen blir dette med synd og tilgivelse noe rare greier, men i grunnteksten så synes jeg det høres flott ut.

"Synd" (amartia) betyr feil eller å bomme på målet, mens "tilgi" (afiemi) betyr å sende vekk, frigi og gi slipp på.

Ofte så bommer jeg på målet. Jeg får ikke alltid til det jeg vil i livet mitt. Det å gi slipp på den ergelsen som følger, er ofte en utfordring. Det er lett å irritere seg over feilene en har gjort. Men Jesus kan gjøre oss fri på alle områder i livet. :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar