onsdag 4. januar 2012

En dag i Kapernaum (Mark 1,21-34)

"De [folket] var slått av undring over hans lære, for han lærte med myndighet og ikke som de skriftlærde." (v.22)
Jesus lærte folk i synagogen på sabbaten. Også de skriftlærde lærte folket i synagogen på sabbaten. Men det var likevel en forskjell. Jesus lærte med myndighet.

Det greske ordet for myndighet (exiousian) betyr også makt til å handle, vekt, autoritet, innflytelse og delegert styrke. Jesus lærte ikke bare bort tomme fraser, men han hadde autoritet og stod for det han sa med hele sitt vesen. Jeg liker særlig uttrykket "delegert styrke".

Folket ble slått av undring, dvs. helt målløse, forbløffet, forundret, ja det greske ordet kan også stå for slått av panikk. Kanskje de plutselig så at det han sa, angikk dem. At de ikke lengere kunne holde det på avstand.

Men Jesus gjorde mer denne sabbaten i Kapernaum. Han drev ut en ond ånd. Det ville de skriftlærde aldri gjort om de så kunne. Den type arbeid passet seg ikke på sabbaten ifølge deres regler.

Jeg ser på sabbaten som et privilegium. En dag da jeg slipper å arbeide og som Gud har satt spesielt til side for å være sammen med oss. De skriftlærde hadde gjort sabbaten til en belastning. Og folket fulgte dem i frykt. Etter å ha vært i synagogen, gikk Jesus hjem til Peter der hans svigermor lå syk. Han helbredet henne. Men først etter solnedgang (da sabbaten var ferdig) kom folk til ham for å bli helbredet. Folket var kuet under både sykdom og regler. Jesus tilbød frigjørelse.

1 kommentar:

  1. Ja, sabbatten og mye annet er privilegier, vi har fått!
    Vi får så lett det inntrykk, når vi leser f.eks. De 10 Bud, at de består av må/må ikke, og ordet "bud" gjør det jo ikke lettere for oss.
    Men ifølge en bekjennt av meg, kan de hebraiske ord, f.eks i forbindelse med sabbatsbudet, også bety, at vi ikke trenger å jobbe mer enn 6 dager i uken og vi får lov til at hvile- og helligholde den 7. dagen i uken. Altså ifølge hebraisk tidsregning fra mørket kom på den dagen vi kaller fredag til mørket kom på den dagen vi kaller lørdag! Husk på at israelittene kom fra fangenskapet i Egypt, da de fikk De 10 Bud ved Sinai. I Egypt hadde de ikke anledning til å hvile den 7. dag, å minnes Skapelsen og å tilbe sin Gud!
    Vi har lov å hvile- og helligholde Sabbatten, og vi har lov til mye annet, som i vårt fattige språk er beskrevet med "skal" i vår Bibel, og vi trenger ikke å gøre en hel masse som er beskrevet med "må ikke/skal ikke" i vår Bibel!

    SvarSlett